Nius
Viewing Telegram channel @mama_ninii (👰مــجــلــه زنــان و بــاردارے)
This is channel preview
create account to subscribe to this channel, browse for more
May 21st 2022, 4:25:04 am
Loading error

May 21st 2022, 4:25:09 am
Loading error

May 21st 2022, 4:26:26 am
Loading error

May 21st 2022, 4:36:57 am
Loading error

May 21st 2022, 4:37:02 am
Loading error

May 21st 2022, 4:37:30 am
Loading error

May 21st 2022, 6:57:41 pm
Loading error

May 22nd 2022, 4:27:48 am
Loading error

May 22nd 2022, 4:27:53 am
Loading...

May 22nd 2022, 4:29:14 am
Loading error

May 22nd 2022, 8:50:19 am
Loading error

May 22nd 2022, 8:50:23 am
Loading error

May 22nd 2022, 8:50:39 am
Loading error

May 22nd 2022, 4:01:18 pm
Loading error

May 22nd 2022, 4:01:23 pm
Loading error

May 22nd 2022, 4:01:44 pm
Loading error

May 22nd 2022, 4:02:05 pm
Loading error

May 22nd 2022, 4:02:11 pm
Loading error

May 22nd 2022, 5:44:17 pm
Loading...

May 23rd 2022, 5:37:20 am
Loading...

May 23rd 2022, 5:37:24 am
Loading...

May 23rd 2022, 5:38:59 am
Loading...

May 23rd 2022, 8:28:31 am
Loading error

May 23rd 2022, 8:28:34 am
Loading error

May 23rd 2022, 8:28:45 am

#رابطه_جنسی بعد از زایمان..

🚺بسیاری از زوجین بعد از تولد اولین فرزند خود نگران مجدداً باردار شدن خود هستند. به خصوص اگر در اطرافشان مادرانی باشند که فقط چهار ماه بعد زایمان دوباره باردار شده‌اند. بارداری مجدد بعد از مدت کوتاهی از زایمان، برای بسیاری از مادران نگران‌کننده است.

زمان شروع روابط زناشویی زوجین پس از زایمان⁉️

♦️خانم‌ها تا زمانی که خونریزی دارند, چه پس از زایمان طبیعی و چه زایمان به روش سزارین، نباید تماس جنسی انجام شود و چون دستگاه تناسلی زن بعد از زایمان حدود 6 هفته زمان می‌برد تا به حالت عادی برگردد, بهتر است تا 6 هفته پس از زایمان روابط زناشویی برقرار نشود.
البته در زایمان به روش طبیعی، به علت تغییراتی که در مجرای تناسلی زن ایجاد شده، بهتراست روابط زناشویی کمی دیرتر شروع شود. البته ممکن است زن با شروع مقاربت دردهایی در ناحیه تناسلی احساس کند یا به دلیل خشکی مخاط مجرای تناسلی حین روابط زناشویی احساس درد کند. در این حالت استفاده از ژل‌های لیز و لغزنده كننده مجرا و نیز تغییر وضعیت هنگام نزدیکی می‌تواند موثر باشد...

💕
@zananVmamai

Viewing Telegram channel @mama_ninii (👰مــجــلــه زنــان و بــاردارے)
This is channel preview
create account to subscribe to this channel, browse for more